V Bratislave sa oceňovali Študentské osobnosti Slovenska. Nadaní študenti a mladí vedci boli odmenení za úspechy, ktoré dosiahli vo svojom odbore.