Sú mladí, zanietení a plní nápadov, ktoré môžu priniesť úžitok nielen celej spoločnosti, ale ľuďom na celom svete. Všetko je možné, ak s firmou, ktorú založili počas štúdia, uspejú.