Po deviatich rokoch privítal zámocký park v Malackách opäť poľovníckych trubačov. No nebol to len 1. ročník Česko – slovenskej súťaže poľovníckych trubačov, ale aj 38. ročník Celoslovenskej súťaže v hre na lesnicu a poľovnícky roh a 20. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů. Na podujatí sa stretlo približne 250 trubačov zo Slovenska, Česka a pozvanie prijali aj priatelia trubači z Poľska.