Sviatočné obdobie je dobrý čas na trochu zamyslenia a rozjímania. Ideálne sa hodia literárne večery, kde významní umelci recitovali ukážky z tvorby slovenských básnikov.