Každá zo záchranných zložiek – dobrovoľní i profesionálni hasiči, zdravotníci, ale i policajti absolvujú počas roka celý rad rôznych cvičení. No len výnimočne majú možnosť zúčastniť sa na konkrétnom zásahu spolu s ďalšími zložkami. V trenčianskom regióne mali takúto možnosť v lesnom teréne.