Ocenenie za účasť a umiestnenie v medzinárodných, celoslovenských a krajských súťažiach žiakov základných a stredných škôl Trenčianskeho kraja v školskom roku 2015/2016 si študenti prevzali v Delovej bašte Trenčianskeho hradu na akcii s názvom Talent Trenčianskeho kraja 2016.