Balet, folklór, ale aj klasické a moderné tance. Takúto bohatú ponuku tanečných štýlov sme mohli vidieť na Tanečnej akadémii Základnej umeleckej školy Jána Albrechta. Tanečný odbor na tejto škole pritom navštevuje takmer 130 žiakov.