Druhý polrok sa v Trenčianskom kraji odštartoval krajským kolom Technickej olympiády, ktorá sa uskutočnila na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom. Súťaže s niekoľko ročnou tradíciou sa zúčastnili tí žiaci, pre ktorých slovo „technika“ nie je cudzie.