Napriek tomu, že Halloween nepatrí medzi tradičné slovenské sviatky, nachádza si u nás čoraz viac priaznivcov. V Centre voľného času v Novom Meste nad Váhom mu venovali patričnú pozornosť.