Soľ nad zlato, alebo voda nad zlato ! Aj takto sa dá začať téma o pitnej vode. Na Žitnom ostrove sú veľké zásoby pitnej vody, ktorú ohrozujú toxické skládky okolo Bratislavy. Boli sme sa pozrieť na konferencii, ktorá mala vniesť viac svetla do tejto problematiky.