Pred niekoľkými týždňami sme odvysielali besedu o toxickej skládke vo Vrakuni. Ľady sa pohli, lebo sa skládka ide reálne zabezpečiť proti unikaniu škodlivých látok do podzemných vôd. Sledujte, ako sa rozhodlo.