Počas fašiangov, ktoré práve slávime, sa na dedinách ešte stále uchováva tradícia typických fašiangových zakáľačiek. My sme sa boli na jednu tradičnú pozrieť v Sološnici.