Začiatkom novembra si zvykneme pripomínať tých, ktorí už nie sú medzi nami. Počas sviatočného obdobia, ľudovo nazývaného Dušičky, chodíme na cintoríny, zapaľujeme sviečky a zdobíme hroby. V rôznych kútoch sveta si sviatok pripomínajú inak. Zvyky, ktoré sú typické skôr pre Ameriku, prenikajú aj ku nám.