Trnava sa môže pochváliť že ako historické mesto má najstaršiu tradíciu jarmoku. Trnavský jarmok priťahuje množstvo návštevníkov. Ani tento rok nechýbali šikovní ľudoví remeselníci.