Blíži sa obdobie, ktoré so sobou prináša typické zvyky. Jednou z našich slovenských tradícií je aj ryba na Vianoce. Najviac o rybách vedia asi v kraji rýb. A práve takým krajom sú určite Južné Čechy, konkrétne Třeboň.