Systematický program transplantácie srdca na Slovensku založil kardiológ Juraj Fabián. Pod jeho vedením vznikla v Bratislave pracovná skupina Transplantácia srdca. Tá predstavuje štandardnú liečebnú metódu pre chronické zlyhávanie srdca. Počet pacientov, ktorí by takúto liečbu potrebovali, sa neustále zvyšuje.