S mestom Trenčín sa spája dlhodobá tradícia výstav a veľtrhov spojených najmä s textilným a módnym priemyslom. Viac ako 45 rokov bolo toto mesto spojené s výstavou Trenčín Mesto módy.