Trnava je mestom stromov. Napriek tomu, že mesto má obmedzené priestorové možnosti na rozširovanie zelene, snaží sa vysádzať a obnovovať zeleň, kde sa dá. Dôkazom snaženia je i ocenenie, ktoré Trnave udelila Európska arboristická rada.