Počet ľudí, ktorí sa ocitnú v sociálnej núdzi sa každoročne zvyšuje. Narastajúcu chudobu a nedostatočný systém sociálnych služieb charakterizovali svojim pohľadom pracovníci Trnavskej arcidiecéznej charity.