Hlavné mesto má nielen mnoho pamätihodností, ale leží takpovediac v lone prírody. Stavili na to aj odborníci na turistický ruch. Tí ho chcú prezentovať ako miesto s bohatou faunou a flórou.