Na konci leta sa konajú rôzne dedinské slávnosti. Oslavuje sa úroda obilia, ovocia, či hrozna. My sme boli na podujatí, kde boli oslavy rybích špecialít.