Umenie byť ženou – prednášky a workshopy pre ženy, ktoré túžia žiť spokojný, šťastný, radostný život v hojnosti a zdraví. A preto, aby sme vyvážili počet žien v reportáži, vyslali sme na miesto nášho kolegu.