Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na svojom rokovaní odsúhlasilo zámer zrušenia Základnej školy Veternicová. Stalo sa tak z dôvodu dlhodobých nepriaznivých finančných ukazovateľov, ktoré spôsobil trvalý pokles počtu žiakov.