Priblížiť iný, inovatívny a nový druh divadelného umenia a ďalších umeleckých foriem bola hlavná myšlienka organizátorov festivalu DIVNÉ VECI, ktorého 2. ročník sa konal v Starej Turej. Festival mal medzinárodný charakter,so svojimi netradičnými vystúpeniami sa návštevníkom predstavilo množstvo domácich i zahraničných umelcov.