Námestie v Trnave vymetali Lucie a do toho im koledníci spievali tri krásne slovenské koledy. Krajšiu vianočnú idylku si hádam ani nevieme predstaviť.