Výraz fašiangy pochádza z nemeckého slova vast-schane, ktoré vo voľnom preklade znamená posledný nápoj, keďže nasleduje 40 dňový pôst pred Veľkou nocou. Práve preto sú posledné fašiangové dni dňami bujarej zábavy, zabíjačkami či nadmerným pitím a jedením. Aj preto si v záhorskej obci Závod posledné dni pred popolcovou stredou spestrujú súťažou o najlepší kotlíkový guláš.