Viac ako 400 bežcov bežalo ulicami MČ Bratislava – Vajnory na podujatíVajnorský Minimaratón ! Aj počasie prialo skvelým výsledkom. Tento pretek je zároveň pretekom o titul MAJSTRA BRATISLAVY v cestnom behu.