Poľnohospodári už majú pokosenú tohtoročnú úrodu obilia. Prišiel preto čas na hodovanie. V bratislavských Vajnoroch majú tiež svoje družstvo a tak mestská časť, spolu s hospodárom, oslavuje dožinky.