O dobrom spolunažívaní obyvateľov dvoch prihraničných regiónov, teda podjavorinského i podbradlianskeho kraja sme hovorili nedávno. Veď koncom júla tam na Veľkej Javorine oslavovali storočnicu od vzniku spoločnej republiky Čechov a Slovákov. Mnoho z týchto návštevníkov prišlo aj do Lubiny na oslavy Vatry priateľstva pri príležitosti 74. výročia Slovenského národného povstania.