Včela hrá v živote človeka významnú úlohu. Vedia to aj v kultúrno-osvetovom centre Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci, kde sme sa vybrali s našou kamerou, aby sme sa dozvedeli viac.