Trenčiansky Galaprogram s názvom Večer hviezd sa aj tento rok vyznačoval skvelou zábavou, neopakovateľnou atmosférou a v neposlednom rade úspešnými športovcami, ktorých výkony stoja bezpochyby za povšimnutie.