Večer študentských filmov je názov projektu, v ktorom Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne organizuje pravidelné večery, v rámci ktorých sa prezentujú zaujímavé filmové počiny absolventov Katedry filmovej a dokumentárnej tvorby Akadémie umení, vždy za osobnej účasti režiséra.
Na stretnutie s mladou filmárkou, ktorá pochádza z Opatovej pri Trenčíne Alžbetou „Harry“ Gavendovou sme sa prišli pozrieť aj s našou kamerou.