Štyridsaťdňový pôst pomaly končí a prichádzajú Veľkonočné sviatky. Pôvodné zvyky a činnosti počas Veľkonočného týždňa mali zabezpečiť prosperitu hospodárstva. Po dlhej, krutej a vyčerpávajúcej zime prichádzala konečne jar. A tak nás zaujalo rozprávanie o zvykoch a tradíciách počas veľkonočných sviatkov, spojené so spievaním typických jarných piesní a zdobením veľkonočných kraslíc.