Na jar sa všetko prebúdza, rastie a kvitne. K jari neodmysliteľne patrí aj Veľká noc. Jej zvyky a obyčaje si pripomenuli na veľkonočných trhoch v Dolnom Srní.