V Bratislave sa zišli vystavovatelia nábytku, dizajnéri a architekti, ktorí ponúkli inovatívne riešenia v oblasti bývania. Návštevníci výstavy MODDOM mohli načerpať nové inšpirácie pre zariaďovanie svojich príbytkov.