Každý región má svoje výrazné osobnosti, ktoré ho preslávili aj za hranicami. Aj keď to môže byť sláva v podobe významných vedeckých činov či projektov. Za minulý rok ocenila Trenčianska župa troch jednotlivcov za zásluhy v oblasti športu, šírenia dobrého mena v zahraničí či jeho rozvoja.