V tvorbe Jaroslava Bureša môžeme hľadať symboly spojené so vznikom života, jeho priebehom i zánikom. Zhotovené plastiky sú zrozumiteľné a pôsobivé.