Umenie nás obklopuje na každom kroku, či si prečítame nejakú dobrú knihu, pozrieme film, vyberieme sa do divadla alebo na výstavu Jána Hubinského, kde si návštevníci pozreli zaujímavé a prepracované umelecké diela.