Kominácia techník, štýlov ale aj typov umenia. To všetko spája tvorba českej výtvarníčky Lenky Galeoni, ktorá aktuálne vystavuje svoje umelecké diela v Bratislave. My sme sa na ne s kamerou išli pozrieť.