Najmä v predvianočnom čase môžete vidieť vystúpenia rôznych folklórnych súborov. Vystupujú aj mnohé detské súbory. Jedným z nich je aj Detský folklórny súbor Magdalénka, ktorý vystúpil v Modre.