DSS v Adamovských Kochanovciach sa na prichádzajúce najkrajšie sviatky v roku pripravuje tak isto ako aj všetky bežné domácnosti na Slovensku. Sviatočnú náladu dotvorilo i vianočné posedenie s pestrým programom.