S príchodom adventu súvisí celý rad kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne konajú takmer vo všetkých obciach a mestách regiónu. Nie je tomu inak ani v meste Malacky. Už od začiatku decembra sa spoločenský život prenáša i do ulíc mesta.