Vývoj rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja už dlhodobo preukazuje, že rozpočet je oproti minulému roku vyrovnaný. Najnovšie to bude viac ako 250 miliónov eur. Čiastočne to súvisí s celoslovenskými úspechmi ekonomiky. Narastá príjem kraja v priamych daniach. A aj preto je pre Nitriansky samosprávny kraj priaznivý.