Slovensko sa môže pochváliť množstvom šikovných ľudí. Jedným z nich bol aj Ferdinand Fussmann. Bol to zakladateľ moderného vinohradníctva v okolí Hlohovca. Priamo vo vinici, kde sadil burgundské odrody viniča, si pripomenuli jeho 100. výročie príchodu jeho do Hlohovca.