Najvyšší vrch Bielych Karpát – Veľká Javorina – je historicky pamätným miestom stretávania sa bratov Čechov a Slovákov. Nezabudnuteľným sa stalo aj organizovanie spoločného Silvestra, ktorého počiatky sa viažu k roku 1992 ako symbolické vyjadrenie nesúhlasu s rozdelením republík.