11. Trenčianske vodnícke stretnutie Vodník párty patrí medzi tradičné vodnícke stretnutia. Na Vodníckom námestí sa stretli deti a rodičia preoblečení do masiek vodníkov, víl a rôznych vodných živočíchov a súťažili o vodnícky preukaz.