Počas existencie 1. československej republiky sa začal budovať rozsiahly komplex opevnení pozdĺž celej československej hranice a od roku 1938 aj voči bývalému Rakúsku. Súčasťou opevnenia boli aj bunkre. Po roku 1948 bola na hraniciach budovaná tzv. železná opona. Našli sa nadšenci sprístupňujúci tieto zachované pamiatky aj cyklotrasami.