Jednokolové voľby do Vyšších územných celkov priniesli jednoznačné výsledky. Najviac platných hlasov voličov spomedzi siedmich kandidátov na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja získal Jaroslav Baška. Stal sa tak županom po druhý krát. Nasledujúcich päť rokov bude tak kontinuálne pokračovať v načatých projektoch.