Aj vy sa už chcete porátať so zimou a privítať jar? Tak sa s nami pozrite do Trnavy. Tradičné zvykoslovné podujatie – vynášanie Moreny pripravili mesto Trnava, Trnavský ľudový cech a Kalokagatia-centrum voľného času.