Stať sa dobrovoľným hasičom znamená veľkú dávku nielen sily, ale i odvahy, nebáť sa postaviť zoči – voči živelným pohromám. A presne toto všetko má v sebe viac ako 50 členov Dobrovoľného hasičského zboru Ivanovce neďaleko Trenčína, ktorí v tomto roku oslavujú významné jubileum.